ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Δείτε πειράματα που οφείλονται στην  ατμοσφαιρική  πίεση:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ.pptx (6,6 MB)