Η ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ

Τι συμβαίνει με την πίεση στα υγρά και στα αέρια;

Ασκούν κι αυτά πίεση;

Δείτε τις σχετικές παρουσιάσεις:

πίεση.pptx (164,1 kB)

St_ydrostatiki_1.ppt (507 kB)

St_ydrostatiki_2.ppt (338,5 kB)