Η ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ

 

Μια παρουσίαση με θεωρία και παραδείγματα από την καθημερινή ζωή για την πίεση στα στερεά σώματα.

H ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ.pptx (1,2 MB)

ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ